Obor: Typ: Text:

» Kategorie
» www.bazar-strojů.cz
» Partneři bazaru strojů:
Stavební technika


Podmínky

Server

Server WWW.BAZAR-STROJU.CZ je internetový server, provozovaný společností Vega společnost s ručením omezeným, IČ:45537577, se sídlem Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové, dostupný na stejnojmenné internetové adrese. Server slouží k nabídce a prodeji zboží za níže uvedených podmínek.

Pravidla pro zveřejnění inzerátu

Server umožňuje bezplatné zveřejňování nabídek a poptávek zboží za předpokladu, že splňují Pravidla pro zveřejnění inzerátu.

Uživatel - prodávající je povinen uvést úplně a pravdivě veškeré požadované údaje o prodávaném zboží.

Je zakázáno zveřejňovat inzeráty, jejichž umístění na stránkách Serveru je v rozporu s platnými zákony České republiky, a/nebo s těmito Podmínkami, a/nebo dobrými mravy či veřejným pořádkem.

Je zakázáno inzerovat opakovaně prodávané totožné zboží.

Je zakázáno inzerovat nekonkrétní nabídky typu "Prodej použitých elektrocentrál a příslušenství". Každé prodávané zboží/stroj musí být inzerováno zvlášť.

Provozovatel Serveru je oprávněn jakýkoliv inzerát bez náhrady odstranit a to převším pokud, dle jeho uvážení, nesplňuje Pravidla pro zveřejnění inzerátu.

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět takové změny v inzerátu (pravopis, zařazení do jiné kategorie), které neovlivní jeho podstatu.

Výhrada Provozovatele

Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Tyto podmínky nabývají platnost okamžikem jejich zveřejnění a provozovatel si vyhrazuje právo je kdykoli změnit.


Copyright: Vega společnost s ručením omezeným 2007–2022, Partneři